REGULAMENT CONCURS

REGULAMENTUL
DE DESFASURARE A CAMPANIEI „DESTINATIA ANULUI 2023 IN ROMANIA”

Art. 1. Definitii

„Organizatori” inseamna:

Societatea EAD.RO INTERACTIVE SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 17A, et. 2, biroul 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3953/31.03.2015, CIF RO 34311338, reprezentata legal de catre Orlando Nicoara – Director General, denumita in continuare EAD care, pe de o parte, concepe si stabileste regulile de desfasurare ale Concursului iar pe de alta parte, in calitate de regie media, promoveaza competitia in mediul online si asigura difuzarea pe postul de televiziune „Prima TV”.

SC BRANDELIER.BIZ SRL, cu sediul social in loc. Sat Ucea de Jos, com Ucea cod unic de inregistrare 40586910, numar de ordine in registrul comertului J8/618/07.02.2019, reprezentata legal prin Mihai-Constantin Barsan – Administrator, care dezvolta ideea si conceptul Concursului, punand la dispozitie drepturile de folosinta ale marcii „Destinatia Anului” si al site-ului www.DestinatiaAnului.ro.

Concurs” sau „Campanie” inseamna competitia organizata in vederea descoperirii si promovarii unor destinatii turistice din Romania in cadrul emisiunii de divertisment Destinatia Anului 2023 in Romania, a asite-ului www.DestinatiaAnului.ro si a paginilor social media asociate. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica programul de desfasurare a Campaniei, la libera lor alegere.

Emisiunea” inseamna programul de televiziune DESTINATIA ANULUI 2023 IN ROMANIA” difuzat pe postul de televiziune Prima TV, in decursul anului 2023, in orice interval orar ales de Radiodifuzor. Radiodifuzorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand programul de radiodifuzare a Emisiunii, conform liberei sale optiuni.

„Participant” inseamna o persoana juridica ce are intre obiective promovarea unei destinatii turistice (OMD – Organizaţia de Management al Destinaţiei, ADI – Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, Organizatie patronala, Primarie sau Consiliu Judetean sau Societate privata) si care se inscrie in concurs ca reprezentant al acestei destinatii, si este membru deplin in Clubul Destinatia Anului.

„Clubul Destinatia Anului” se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa promoveze o destinatie jurica si care indeplinesc urmatoarele conditii: se inscriu in Clubul Destinatia Anului completand formularul de pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro, si aleg calitatea de membru „Observator”, „Start” sau „Pro”. Eligibilitatea unui membru ca Participant este conditionata de calitatea de membru deplin, care se obtine prin achizitionarea unui abonament Start sau Pro. Descrierea abonamentelor este disponibila pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro.

Publicul votant” inseamna persoana inscrisa in Campanie, respectiv persoana avand varsta implinita de 14 ani care este posesor al unui act de identitate (carte de identitate, pasaport, permis auto), cu domiciliul stabil in Romania, care se inscrie in campanie in scopul de a nominaliza si/sau vota una dintre destinatiile participante.

“Destinatia”, Destinatia turistica” se refera la urmatoarele categorii: localitati (municipii, orase, comune, sate), regiuni cu o intindere mai mica de 3,000km patrati, operatori ai unor atractii turistice sau agentii de turism (de exemplu, fara a se limita la: parcuri tematice, castele, muzee, complexuri hoteliere, sportive si de agreement, restaurante etc).

Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Campaniei, in vigoare, in orice moment, pe parcursul desfasurarii acestuia. Organizatorul poate sa procedeze oricand la modificarea prezentului Regulament si, implicit, la micsoarea sau prelungirea Perioadei Campaniei.

Art. 2. Publicarea Regulamentului

Acest regulament oficial este intocmit de Organizatori si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, gratuit pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro si la sediul Organizatorilor mai sus mentionati.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a Concursului, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea Campaniei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. Cu exceptia cazurilor in care in Regulament se prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare la publicarea pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro.

Independent de faptul ca Organizatorii prezinta sau nu modificarile Regulamentului pe postul de televiziune Prima TV, Regulamentul modificat va fi postat pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro in mod obligatoriu.

Art. 3. Durata Campaniei

Campania se desfasoara in perioada  9 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023

Art. 4. Teritoriul de desfasurare a Campaniei

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pot participa si destinatii din alte tari, daca isi asuma o identitate romaneasca si o apartenenta la o regiune istorica romaneasca.

Art. 5. Descrierea Campaniei si mecanism de desfasurare

Participantii si Publicul Votant trebuie să citească Regulamentul de Campanie, in situatia in care opteaza pentru incriere la Campanie. Participantii trebuie sa se inscrie online, prin  accesarea site-ului www.DestinatiaAnului.ro si prin completarea formularului de participare in vederea alegerii „Destinatiei anului 2023 in Romania”, conform mecanismului de mai jos.

Participantii si Publicul Votant, in scopul identificarii lor corecte si inscrierii valabile, vor comunica Organizatorului prin formularul de participare datele lor de identificare (respectiv numele lor complet si adresa de e-mail). Toate datele cu caracter personal comunicate Organizatorului, in conformitate cu prezentul Regulament, vor fi tratate cu deplina confidentialitate.

Participantii, in scopul identificarii lor corecte si inscrierii valabile, vor comunica Organizatorului prin formularul de participare datele de identificare ale organizatiei pe care o reprezinta si vor completa un formular de participare pe www.DestinatiaAnului.ro care ofera o descriere a Destinatiei pe care o reprezinta.

MECANISM

Campania se va desfasura in 3 etape, dupa cum urmeaza:

I. ETAPA Inscriere (9 ianuarie – 10 martie 2023)

Inscrierile pot fi facute de catre Participanti prin completarea formularului specific de pe www.DestinatiaAnului.ro 

 • Formularul va include numele destinatiei, categoria la care participa, numele, si emailul persoanei care a facut inscrierea si detalii aditionale, inclusive, fara a se limita la: fotografii ale Destinatiei, descrierea principalelor atractii, investitii recente si actiuni de promovare turistica realizate in ultimele 12 luni.
 • In cazul in care exista mai multe Organizatii Locale care doresc sa reprezinte o DESTINATIE, acestea vor fi puse in contact pentru a decide un singur Participant. Daca nu se ia o decizie in plan local, Organizatorul va selecta o Organizatie Locala reprezentanta, avand prioritate OMD-urile si apoi autoritatile publice locale

Categorii premiate: fiecare participant se poate inscrie intr-una sau mai multe dintre categoriile de mai jos.

Categorii pentru Localitati sau Regiuni:

 • Orașe care inspiră – Orașe mari, cu notorietate mare la nivel național, care investesc în dezvoltare și promovare turistică. Sunt eligibile municipii.
 • Tărâmuri cu istorie și tradiție – Zone geografice sau localități diferențiate prin moștenirea istorică și/sau conservarea tradițiilor. Sunt eligibile localități sau regiuni întinse pe o suprafață de maximum 3000km2 (cca. jumătate dintr-un județ).
 • Comori naturale – Zone geografice sau localități diferențiate prin tezaurul natural, valorificat prin eco-turism sau alte forme de turism în natură. Sunt eligibile localități sau regiuni întinse pe o suprafață de maximum 3000km2 (cca. jumătate dintr-un județ).
 • Stațiuni turistice – Stațiuni balneoclimaterice, montane sau dedicate turismului estival de pe litoralul românesc. Sunt eligibile stațiuni de interes local sau național.

Categorii pentru Operatori Turistici:

 • Parcuri de distracție și aventură – Parcuri de atracții ce oferă experiențe și distracții pentru copii, sportive, etc.
 • Atracții cultural-educative – Muzee, castele, evenimente, obiective arhitecturale, saline, peșteri sau alte monumente ale naturii amenajate.
 • Resort-uri – Complexuri hoteliere mai mari de 50 de camere ce oferă turiștilor nu doar cazare, ci și pachete de experiențe.
 • Boutique – Locații cu mai puțin de 50 de camere, oferind o experiență turistică exclusivă, deosebită.
 • Destinații gastronomice – Restaurante, crame etc. ce devin în sine destinații prin experiențe gastronomice sau/și enologice deosebite.

Categorii Bonus:

 • Marele Premiu Destinația Anului – Destinatia turistica cu cel mai mare punctaj din concurs.
 • Destinația Anului pe regiune istorică – Destinatia turistica cu cel mai mare punctaj dintr-o regiune istorica.
 • Destinații în ascensiune – Localitati indiferent de marime, dintre cele inscrise in alte categorii, pentru care respondentii Cercetarii Destinatia Anului indica cel mai mare grad de acord cu afirmatia „O destinatie care devine din ce in ce mai populara”
 • Obiectivul turistic al anului – Operatorul sau Atractia cu cea mai mare intentie de vizitare in 2023 dintre cele inscrise la alte categorii, determinata pe baza Cercetarii „Destinatia Anului”

Criterii de eligibilitate: Inscrierea se considera completa dupa verificarea criteriilor de eligibilitate descrise mai jos.

 • Destinatia este reprezentata de o persoana juridica definita ca Participant.
 • Participantul devine membru al Clubului Destinatia Anului si achita catre EAD taxa de membru deplin cumparand unul dintre abonamentele Start sau Pro.
 • Participantul se angajeaza ca, in cazul castigarii dreptului de a fi promovat in emisiunea Destinatia Anului de la Prima TV, sa asigure echipei Destinatia Anului ghidare si acces gratuit pentru filmari in vederea promovarii Destinatiei. Toate celelalte costuri vor fi suportate de Organizator.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a reincadra un participant in alta categorie decat cea in care a fost inscris, dupa verificarea criteriilor de eligibilitate.

II. ETAPA Votul și Jurizarea (1 Martie 2023 – 25 Aprilie 2023)

II A: Punctaj acordat de Publicul Votant pe www.DestinatiaAnului.ro

 • Destinatiile primesc Puncte Public in functie de pozitia ocupata in topul voturilor inregistrate pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro, in perioada 20 Martie – 7 Aprilie. Ultimul loc primeste 1 punct, penultimul 2 puncte etc. pana la primul loc.

II B: Punctaj acordat de Studiul Sociologic Destinatia Anului 2023

 • Cercetarea Destinatia Anului 2023 va avea loc in Martie 2023 si va desemna un top al destinatiilor desemnate la etapa “Inscrieri”, pentru fiecare categorie. Ultimul loc primeste 1 punct, penultimul 2 puncte etc. pana la primul loc.

II C: Punctaj acordat de Juriu

Juriul va consta in bloggeri, influenceri, jurnalisti si specialisti, selectati si comunicati de organizator pana la data de 1 Aprilie 2023.

 • Fiecare din jurati va face propriul Top 3 dintre Destinatiilor eligibile din fiecare Categorie, pe baza evaluarii formularelor de inscriere.
 • Se stabileste un top cumulat in functie de voturile Juriului.
 • Destinatiile primesc Puncte Juriu in functie de pozitia in acest top: destinatia de pe ultimul loc primeste 1 punct, cea de pe penultimul 2 puncte etc. pana la primul loc.

II D1: Punctajul total si stabilirea castigatorilor in Categoriile pentru Localitati si Regiuni:

 • Se aplica formula [Puncte Public] + [Puncte Cercetare Destinatia Anului] + [Puncte Juriu] pentru calcularea punctajului total al fiecarei Destinatii participante.
 • Destinatia cu cel mai mare punctaj total este declarata Destinatia Anului in Categoria respectiva.
 • In caz de egalitate, se vor acorda mai multe premii pentru acelasi loc.

II D2: Punctajul total si stabilirea castigatorilor in Categoriile BONUS:

 • Marele Premiu Destinația AnuluiDestinația turistică cu cel mai mare punctaj din concurs, raportat la numărul de participanți în categoria în care a concurat. In caz de egalitate, decizia va aparține Președintelui Juriului.
 • Destinația Anului pe regiune istoricăDestinatia turistica cu cel mai mare punctaj dintr-o regiune istorica, raportat la numarul de participanti in categoria in care a concurat. In caz de egalitate, premiul se acorda Destinatiei care a avut cel mai mare numar de voturi ale publicului.
 • Destinații în ascensiune – Localitatea indiferent de marime, dintre cele inscrise in alte categorii, pentru care respondentii Cercetarii Destinatia Anului indica cel mai mare grad de acord cu afirmatia „O destinatie care devine din ce in ce mai populara”.
 • Obiectivul turistic al anului – Operatorul sau Atractia cu cea mai mare intentie de vizitare in 2023 dintre cele inscrise la alte categorii, determinata pe baza Cercetarii „Destinatia Anului”.

II D3: Punctajul total si stabilirea castigatorilor in Categoriile pentru Operatori Turistici:

 • Se aplica formula 2x [Puncte Public] + [Puncte Juriu] pentru calcularea punctajului total al fiecarei Destinatii participante
 • Destinatia cu cel mai mare punctaj total este declarata Destinatia Anului in Categoria Boutique
 • In caz de egalitate, se vor acorda mai multe premii pentru acelasi loc

II D4 Organizatorul isi asuma angajamentul sa elimine voturile suspecte, cum ar fi, dar fara a se limita la: voturi duble, voturi ce folosesc adrese de e-mail temporare etc.

III. ETAPA Anuntarea Castigatorilor 27 aprilie 2023

 • Toate premiile desemnate de Competitia Destinatia Anului 2023 vor fi anuntate public in cadrul Galei Destinatia Anului 2023, pe 27 aprilie 2023.

Art. 6. Distinctiile

NU se acorda premii materiale participantilor la alegerea Destinatiilor.

Se acorda doar distinctii simbolice:

Premii Categorii Principale:
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Orașe care inspiră
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Tărâmuri cu istorie și tradiție
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Comori naturale
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Statiuni turistice
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Parcuri de distracție și aventură
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Atracții cultural-educative
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Resort
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Boutique
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Destinatii gastronomice

Premii BONUS
– Marele Premiu Destinatia Anului 2023 in Romania – acordat participantului cu cel mai mare punctaj
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Destinația Anului pe regiune istorică
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Destinații în ascensiune
– Destinatia Anului 2023 in Romania – Obiectivul turistic al anului

Organizatorul isi rezerva dreptul sa acorde si alte distinctii participantilor.

Art. 7 Drepturile si Obligatiile Destinatiilor Premiate

7.1 Drepturi

Destinatiile castigatoare au dreptul sa afiseze distinctia castigata in cadrul competitiei Destinatia Anului.

Organizatorul se obliga se promovese destinatiile castigatoare in orice categorie pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro, paginile social media asociate, comunicate de presa.

Organizatorul se obliga se promoveze noua destinatii premiate in cadrul emisiunilor Destinatia Anului 2023 difuzate pe Prima TV. Cele 9 destinatii sunt cele destinatiile cu cel mai mare punctaj in categoriile principale.

7.2 Obligatii

Destinatiile castigatoare se obliga sa afiseze distinctia castigata online si fizic timp de cel putin 12 luni (de exemplu, fara a se limita la: cover page Facebook, site-ul destinatiei, postari social media, bilboarduri la intrarea in destinatie, placute in locuri vizibile asociate cu destinatia etc).

Art. 8. Protectia datelor personale

Finalistii si Castigatorul, persoane juridice, prin participarea la aceasta Campanie, isi dau acordul implicit, in eventualitatea castigarii oricarei distinctii, ca vor participa la actiunile publicitare ale organizatorului: de promovare a acestei Campanii in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea distinctiei, fara alte obligatii in sarcina organizatorului.

Participarea la Campania vizata de prezentul regulament​ implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele sa poata fi facut public in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.

Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare persoana (denumita in continuare „Participantul” sau „Publicul Votant” isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 • colectarea si folosirea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal mentionate la Art. 5 de mai sus in vederea participarii la Campanie si a acordarii distinctiilor de Finalist si/sau Castigator. Aceste date cu caracter personal vor fi folosite in vederea acordarii distinctiilor mentionate mai sus.
 • stocarea datelor prevazute la Art. 5, pana la data de 31.12.2024 cat si folosirea lor in alte scopuri decat cele ce au fost anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.
 • Organizatorii se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor si sa le utilizeze  numai in scopurile stabilite prin Regulament si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate
 • Organizatorii aduc la cunostinta participantilor ca au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legatura cu participarea la Campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Organizatori sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Inscrisii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
 • Prin urmare, participantii au – in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) – urmatoarele drepturi principale: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
 • Organizatorii aduc la cunostinta participantilor ca, pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la punctul de lucru al Organizatorilor, avand urmatoarele date de contact: EAD.RO INTERACTIVE SRL., Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 17A, et. 2, biroul 1, sector 1,

Art. 9. Capacitatea de exercitiu

In cazul in care unul sau mai multi castigatori ai distinctiilor este/ sunt persoane fara capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta/ acestia este/ sunt indreptatita/-i sa intre in posesia uneia dintre distinctiile acordate in Campanie cu asistarea reprezentantilor legali, acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea Distinctiei, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de Distinctia acordata.

Art. 10. Responsabilitate

Organizatorii nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra desfasurarii Campaniei.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la imposibilitatea Participantilor de a accesa site-ul www.DestinatiaAnului.ro.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Art. 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente in materie.

Art. 12. Observatii

Participantii la Campania care face obiectul prezentului regulament, ​se obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament, distinctia castigata nu se va acorda. Organizatorii Campaniei isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea Campaniei, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.DestinatiaAnului.ro. Regulamentul de desfasurare a Campaniei va fi publicat pe www.DestinatiaAnului.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru felul in care participantii completeaza datele personale in comunicarile efectuate de catre acestia.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorilor, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Inscrierea la aceasta Campanie implica deopotriva, acordul Participantului privind toate regulile si conditiile Campaniei, asa cum au fost detaliate acestea in prezentul Regulament, cat si asumarea obligatiei de a le respecta, in mod irevocabil si neconditionat.

Echipa „DESTINATIA ANULUI 2023 IN ROMANIA”